loading

Limes telekomunikacije
Despotovac

Limes telekomunikacije Despotovac

KABLOVSKA TELEVIZIJA I INTERNET

- Kablovska televizija

- Kablovski internet

- Fiksna telefonija

- Tehnički pregledi u oblasti telekomunikacija