loading

Podešavanje e-mail naloga

Podešavanje E-Mail Naloga

Outlook Express

Uputstvo za podešavanje email-a (Outlook Express)

Kliknuti na meni Tools, pa potom na opciju Accounts...

 

Otvara se prozor Internet Accounts, kliknuti na tab Mail, pa na dugme Add.. i izabrati opciju Mail.

 

 

 

 

Otvara se prozor Your name, gde se unosi ime koje će se prikazati prilikom slanja e-mail-a (npr. Mika Mikić ili Surfer D.O.O. ), potom se klikne da dugme Next.

 

 

 

 

Prelazi se na sledeći prozor Internet e-mail address, gde se unosi e-mail adresa (npr. korisnicko_ime@limestel.co.rs, kod nas prvi deo e-mail-a je obično Vaše korisničko ime), zatim kliknuti na Next.

 

 

 

 

Sledeći prozor je E-mail Server Names, ovde se ukucavaju nazivi servera za primanje i slanje pošte.

Za Incoming mail server ukucati: pop3.limestel.co.rs

 

A za Outgoing mail server ukucati: smtp.limestel.co.rs

 

Potom kliknuti na dugme Next.

 

 

 

 

Sledeći prozor je Internet Mail Logon u njemu je potrebno da ukucate

Vaše korisničko ime i šifru.

Korisničko ime se unosi u delu Account Name (ono predstavlja prvi deo e- mail adrese, u navedenom primeru to je korisnicko_ime).

 

Šifra se unosi u delu Password.

Ovde postoji opcija Remember password koja kad je čekirana pamti

Vaše korisničko ime i šifru, tako da ne morate svaki put da ih ukucavate.

Klikom na dugme Next, prelazi se na poslednji prozor.

 

 

 

 

U prozoru Congratulations, potrebno je kliknuti na dugme Finish.

 

 

 

 

Nakon toga u prozoru "Internet Accounts", označiti novi mail nalog (pop3.limestel.co.rs) i kliknuti na dugme Properties.

 

 

 

 

U novootvorenom prozoru ići na karticu Servers i označiti opciju "My server requires authentication"  

 

Završiti proces klikom na dugme ok, i izaći iz svih prozora otvorenih procesom kreiranja naloga.